Home

Alles wat is ingevuld overzichtelijk op een rij!

Over DrieDee Online

Biedt u structurele aandacht voor opbrengstgericht werken op bestuurs-, school- én groepsniveau in een gebruiksvriendelijke, webbased applicatie. U hoeft enkel uw schoolnormen en groepsopbrengsten in te vullen. Doordat de opbrengsten van uw school vergeleken worden met de door u zelf gestelde eigen schoolnorm, de ondergrens van de inspectie en het landelijk gemiddelde, kunt u vanuit meerdere invalshoeken analyses maken en verkrijgt u op moeiteloze wijze input voor uw schoolbeleid.

DrieDee Online op Bestuursniveau

Een early warning-system voor al uw scholen.
Met eind- en tussenopbrengsten. De mogelijkheid voor meerjaren trendanalyses. Het signaleren van risico’s. Diepgang mogelijk tot op groep- en toetsniveau per school.

DrieDee Online op Schoolniveau

Kwaliteitszorg en verantwoording
Eigen schoolnorm instellen op basis van up-to-date toets- én inspectienorm. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Meerjaren trendanalyses per toets, groep, opbrengsten. Complete verantwoording met schooljaarverslag.

DrieDee Online op Groepsniveau

Doelen groepsplan in relatie tot schooldoelen.
Evalueren groepsresultaten. Rekenen, lezen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Reflectie op eigen handelen.

Voordelen

Hieronder enkele voordelen van de DrieDee Online applicatie.

Overal bereikbaar

Geen software op uw eigen computer, maar via een webbrowser direct toegankelijk, ook op tablet en smartphone.

Overzichtelijk

Altijd een snel, doelmatig én actueel overzicht op school-, toets én groepsniveau.

Tijdbesparend

Analyses ter plekke ingetypt, direct beschikbaar in PDF.

Resultaat

Uw opbrengsten in relatie tot de ondergrens van de inspectie, het landelijk gemiddelde en uw eigen schoolnorm.

Situatie gericht

De wegingsfactor van uw school is meegenomen in de getoonde inspectienorm. U hoeft uitsluitend uw eigen schoolnormen en de groepsgemiddelden in te vullen.

Verantwoording

Per toets ruimte voor verantwoording over het niet deelnemen of meetellen van een bepaalde leerling.

Screenshots DrieDee Online

DrieDee Online bestellen

DrieDee Online is beschikbaar voor elke basisschool. U hoeft slechts uw schoolnormen en de groepsvaardigheidsscores in te vullen. De rapportages geven u vervolgens inzicht in hoe uw school ervoor staat en hoe de ontwikkeling in de tijd is. Een belangrijk element is de signaleringsfunctie. Met deze functie krijgt u zicht op de resultaten van uw onderwijs in relatie tot de inspectienormen, de landelijke gemiddelden én uw eigen schoolnorm. Als bestuurder kunt u een bestuursmodule aanvragen. Deze module biedt u in één overzicht de resultaten op de belangrijkste indicatoren van de afgelopen drie jaar.

meten-2

DrieDee Plus

Naast DrieDee Online is er DrieDee Plus. DrieDee Plus is een verdieping op DrieDee Online. Waar DrieDee Online stopt qua analyse en overzicht op bestuur-, school-, groepsniveau heeft DrieDee Plus nog een extra verdieping op leerlingniveau. DrieDee Plus is speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers in het onderwijs maar kan ook gebruikt worden binnen het speciaal onderwijs als leerlingvolgsysteem.

Over Cedin

Cedin is actief in educatieve dienstverlening. Deskundig, effectief, betrouwbaar. Al decennia lang. Maar u en wij weten: prestaties uit het verleden garanderen geen succes in de toekomst. Daarom is Cedin voortdurend in ontwikkeling, waardoor u met uw vraag van vandaag èn die van morgen bij ons terecht kunt!

Wij van Cedin zijn bevlogen professionals. We geloven in mensen, in hun mogelijkheden tot ontwikkeling. Op ons werkterrein zetten we ons in voor alles wat helpt kinderen gelukkig te laten worden in de wereld van morgen. Idealisme waar we ons niet voor schamen. Idealisme dat we iedere dag omzetten in activiteiten voor kinderen, ouders en professionals die met kinderen werken. We zijn kritisch. We verkopen u zo nodig “nee”. Dat doen we als we er niet in geloven dat we u echt van dienst kunnen zijn. We zijn niet zo van de hoestsiroop: symptoombestrijding met een lekker smaakje. Nee, grondige analyses, actuele kennis, interventies met effect, veranderingen die beklijven, dat is wat wij bieden. Ons werk is onze passie, maar ook ons inkomen. We letten dus goed op de centen. Maar niet om rijk te worden! Eerst en vooral zorgen we ervoor te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van onze expertise. We willen immers uw vraag van nu èn die van morgen kunnen beantwoorden! Bij alles wat we doen, zorgen we ervoor dat u precies weet wat u aan ons hebt: we sluiten faire, heldere overeenkomsten waar geen woord Frans bij is. We zijn trots op ons bedrijf en ons werk. We maken verschil voor veel mensen die werken in onderwijs en opvoeding, en voor kinderen. Voor die maatschappelijke bijdrage krijgen we waardering, die ons inspireert. Naast de schoenen lopen, doen we niet. Het helpt u en ons niet verder als wij net als anderen beweren de grootste of beste te zijn. We zijn goed in ons werk. We zijn er gedreven in, maar ook nuchter genoeg om te beseffen, dat uiteindelijk maar één oordeel telt: dat van u! Dát oordeel is het vertrekpunt voor onze volgende stap, steeds weer.

Kijk voor meer informatie over Cedin op onze website www.cedin.nl

Contactgegevens

CEDIN
LAVENDELHEIDE 21
9202 PD  DRACHTEN
Telefoon: 088 0200 300
E-mail: info@cedin.nl