Een bewerkersovereenkomst bevat een privacy verklaring. De bewerkersovereenkomst moet door de afnemer van een online dienst (applicatie) worden geregeld met de partij die de dienst/applicatie aanbiedt.

Als afnemer kun je gebruikmaken van de bewerkersovereenkomst die Cedin heeft opgesteld volgens het model van de PO-Raad. Je kunt de bewerkersovereenkomst downloaden in je account op Cedin Support. Vervolgens vul je de overeenkomst in en stuur je deze getekend aan ons retour.

Dit kan via de mail: info@cedin.nl of naar:
Cedin BV
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten